DEMOGRAFI DESA KEBONDALEM

  05 April 2017  |  DESA KEBONDALEM

Jumlah penduduk Desa Kebondalem Tahun 2016 tercatat sebanyak 10.030 jiwa, terdiri atas ....... jiwa laki - laki dan ......... jiwa perempuan yang tersebar di 4 Dusun. 

Data Penduduk yang berada di setiap dusun sebagai berikut :

1. Dusun Kebondalem

    Laki - laki sebanyak ........ jiwa

    Perempuan sebanyak  .........jiwa

    Total penduduk Dusun kebondalem sebanyak 2.452 jiwa

2. Dusun Kebonrejo

    Laki - laki sebanyak ......... jiwa

    Perempuan sebanyak ...........jiwa

    Total penduduk Dusun Kebonrejo sebanyak 3.014 jiwa

3. Dusun Tanjungrejo

    Laki - laki sebanyak .......... jiwa

    Perempuan sebanyak ............ jiwa

    Total penduduk Dusun Tanjungrejo sebanyak 2.557 jiwa

4. Dusun Sendangrejo

    Laki - laki sebanyak .......... jiwa

    Perempuan sebanyak ............ jiwa

    Total penduduk Dusun Sendangrejo sebanyak 2.007 jiwa

 

Contact Details

  Alamat :   Jln. Pesanggaran, Dusun Kebondalem
  Email : kebondalem2016@gmail.com dan kebondalem2017@gmail.com
  Telp. : 082132204335 DAN 081231735717
  Instagram :
  Facebook : PEMDES KEBONDALEM
  Twitter :


© 2021,   Web Desa Kabupaten Banyuwangi